Tay điều khiển DK1

Bộ tời AK

5,530,000 VNĐ

[ có ưu đãi từng thời điểm Liên hệ ]

Bộ tời ARG

6,325,000 VNĐ

[ có ưu đãi từng thời điểm Liên hệ ]